Historie Probus

De eerste Probusclub is in 1965 opgericht in Engeland, in Welwyn Garden City. Initiatiefnemers zijn enkele Rotarians die constateren dat gepensioneerde forensen, die geen lid zijn van een serviceclub, dreigen te vereenzamen. Na een oproep wordt ‘The Campus Club’ gevormd om samen te lunchen, met aansluitend een voordracht van één van de leden. Een jaar later wordt in Caterham (door de plaatselijke Rotaryclub) een tweede club opgericht. De leden gebruiken als eerste de naam ‘Prob’, acroniem van Professional and Business, en de club van Welwyn Garden City neemt de naam Probusclub over. Het enthousiasme van de eerste Probusclubs trekt de aandacht van veel Rotaryclubs en dit leidt in heel Engeland tot initiatieven om Probusclubs te begeleiden.

Tijdens een ontmoeting in 1976 van de heer Herwig, lid van een Delftse Rotaryclub, met de Engelse Rotaryclub van Chislehurst, komt een eerder in Delft gehouden symposium over vereenzaming ter sprake. De Engelse manier om eenzaamheid te voorkomen spreekt de heer Herwig aan. Hij heeft het idee om naar Engels voorbeeld een Nederlandse Probusclub op te richten en er volgt een oproep in het Rotarymaandblad om dit actief te stimuleren. Drie Rotarians van Delft-Vrijhof, de heren H.W. Herwig, Y. Roosjes en H. Vos, zetten zich hiervoor in. De leden, die worden benaderd voor de lunchclub in oprichting, zijn 55 jaar of ouder en (nagenoeg) postactief. Uitgangspunt is dat ze op een vaste plaats en op een vast tijdstip willen samenkomen. Op 3 november 1977 is Probusclub Delft, met 25 leden, een feit.

Dit initiatief leidt in 1978 tot 10 clubs. In 1985 zijn er 100 Nederlandse clubs en in 1991 al 200. Nu zijn er verspreid over het land rond 450 clubs met ongeveer 12.000 leden. Hoewel de meeste clubs in het begin worden opgericht als herenclub, verschijnt in 1978 de eerste gemengde club (Woerden) en in 1986 de eerste damesclub (Provas). Momenteel (najaar 2023) zijn er – naast 326 herenclubs- ook 101 gemengde clubs en 25 damesclubs. In de beginjaren worden alle nieuwe clubs gesponsord door Rotaryclubs. Geleidelijk aan verspreidt de Probus gedachte zich en worden nieuwe clubs meer op initiatief van bestaande clubs opgericht. Nu is dit gebruikelijk. De leden van een Probusclub komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op een vaste dag en een vast tijdstip bij elkaar. Een lid (of soms een gastspreker) houdt dan een inleiding en er is tijd voor ontmoeting. Daarnaast zijn er incidenteel andere activiteiten, bijvoorbeeld excursies.

De populariteit van de Probusclubs in Nederland stijgt snel. Enige vorm van coördinatie op landelijk niveau blijkt noodzakelijk. Er is inmiddels al een aantal jaren een landelijke verband, Probus Nederland, dat contacten onderhoudt met de lokale en regionale Probusclubs, informatie deelt en een aantal activiteiten faciliteert. Autonomie van de individuele clubs is het uitgangspunt. Alle clubs moeten wel, ter wille van de homogeniteit, de standaarddoelstelling onderschrijven. Ter bevordering van de herkenbaarheid moet deze ook in de Huishoudelijk Reglementen van de aangesloten clubs worden opgenomen.

Voor meer informatie zie de website van Probus Nederland:  www.probus-nederland.nl